Produkter til hospitalsbrug

Hurtig produktfinder

Vælg en kategori eller underkategori

En tidsbesparende, klar-til-brug, sikker løsning 

Løsninger til engangskateterisation

Sæt (kateter med integreret urinpose) til engangskateterisation med integreret prøvetagningsport til urinprøver

Actreen Safeset®, det tids- og omkostningsbesparende* svar på NAUTI-(NosocomiallyAcquiredUrinaryTractInfection - hospitalserhvervet urinvejsinfektion) reduktion på hospitaler

  • Alt-i-et design: sterilt kateterisationssæt, klart til brug og nemt at anvende*, integreret urinprøvetagningsport 
  • Følger anbefalingerne** for NAUTI-reduktion til sikker urinkateterisation og pålidelig urinprøvetagning
  • Brugen af Actreen SafeSet® er omkostnings- og tidsbesparende sammenlignet med standardprotokoller, der anvendes på hospitaler***

*->se video ; **SFHH Recommendations (French Hospital Hygienists society), ”Surveiller et prévenir les infections associées aux soins, septembre 2010” ANAES, (National Agency for health evaluation & accreditation); ***Qualité de la pose et de la surveillance des sondes urinaires, décembre 1999” AFU (French Urology Association) Consensus du 27 novembre 2002

 

Suprapubiske katetre

Cystofix® suprapubisk kateterisation

  • Præmonteret kateter der er sikkert og klart til brug
  • Stort udvalg af anlæggelsessæt, skiftesæt og katetre

Løsninger til urinmåling og -opsamling

Urinmålesystemer

Ureofix® 500 Classic / Ureofix® Compact

  • Nøjagtig måling selv af små urinmængder (3-kammer design af Ureofix® 500 Classic)
  • Sikkert lukket system til forebyggelse af KAUTI (Kateter-Associerede UrinvejsInfektioner)