Diabetiske fodsår Forebyggelse og behandling

Hurtig produktfinder

Vælg en kategori eller underkategori

Diabetisk fodsår

Et diabetisk fodsår er en hyppig komplikation til diabetis mellitus. To til ti procent af diabetikere har sår på foden. Risikoen for at udvikle diabetisk fodsår øges med tiden. Det er vigtigt at kontrollere diabetikeres blodglukose. Patienter med dårlig kontrol af blodglukose får tidligere komplikationer. Desværre bliver størstedelen af amputationer af foden og underbenet udført på patienter med diabetes mellitus. Topprioriteten ved behandlingen af diabetisk fodsyndrom er at undgå en større amputation.

Patienter med diabetes har risiko for fodsår på grund af både perifer og autonom neuropati samt mikroangiopati.

Perifer neuropati (sensorisk og motorisk) er den hyppigste årsag til sår på foden. Da mange patienter med sensorisk neuropati lider af ændret eller fuldstændigt tab af følelse i fod og ben, kan alle slag eller traumer mod foden være ubemærkede i dage eller uger. Motorisk neuropati kan fremkalde muskelsvækkelse (muskelatrofi), hvilket forårsager foddeformiteter, som senere kan føre til en uhensigtsmæssig omfordeling af vægt. Der kan forekomme vævsiskæmi og nekrose, der medfører ulcerationer. Yderligere kan autonom neuropati føre til nedsat sveddannelse på grund af denervering af hudstrukturer. Dette medfører tør hud, som giver fissurer, hvilket øger risikoen for infektion.

Diabetisk angiopati er en anden risikofaktor for udvikling af diabetiske fodsår og infektioner, idet der sker en forkalkning af større arterier (makroangiopati), og små arteriers basalmembran fortykkes (mikroangiopati), hvilket kan føre til hæmmet mikrocirkulation.

Der er mange måder, hvorpå man kan klassificere diabetiske fodlæsioner. Wagners klassifikation er det mest udbredte graderingssystem til læsioner af den diabetiske fod.

Optimering af behandlingen af diabetiske fodsår

Klassifikation af sår (baseret på Wagner og University of Texas/ Armstrong)1-3

Klassifikation af sår: 0

Beskrivelse:

Svært deformeret fod med risiko for ulceration

Behandlingsmål: 

Bevarelse af hudens integritet

Lokal sårbehandling:

Hudpleje

 

Klassifikation af sår: 1 - Ikke inficeret

Beskrivelse:

Overfladisk sår, der ikke involverer sener, kapsel eller knogle

Mål med sårbehandling: 

Sørg for en ren sårbund til granulationsvæv

Lokal sårbehandling:

Brug antiseptisk sårskyllemiddel og/ eller gel (f.eks. Prontosan® Sårskyllevæske, Prontosan® Sårgel, Prontosan® Sårgel X)

Absorberende/ let-klæbende fugtig forbinding 

Polyurethanfilm eller let-klæbende forbinding/ sårkontaktlag 

 

Klassifikation af sår: 2 - Ikke inficeret

Beskrivelse:

Overfladisk sår som ikke involverer sener, kapsel eller knogle med tegn på infektion

Mål med sårbehandling: 

Fjern dødt væv/ hård hud

Reducér bakteriebyrden

Forebyg/ fjern biofilm

Kontrollér ekssudat/ lugt

Lokal sårbehandling:

Brug antiseptisk sårskyllemiddel og/eller gel (f.eks. Prontosan® Sårskyllevæske, Prontosan® Sårgel, Prontosan® Sårgel X)

Antimikrobiel forbinding 

Polyurethanfilm eller let-klæbende forbinding/sårkontaktlag 

 

Beskrivelse:

Dybt sår med tegn på infektion

Mål med sårbehandling: 

Fjern dødt væv/ hård hud

Reducér bakteriebyrden

Forebyg/ fjern biofilm

Kontrollér ekssudat/ lugt

Lokal sårbehandling:

Brug antiseptisk sårskyllemiddel og/ eller gel (f.eks. Prontosan® Sårskyllevæske, Prontosan® Sårgel, Prontosan® Sårgel X)

Antimikrobiel forbinding 

Polyurethanfilm eller let-klæbende forbinding/sårkontaktlag 

 

Klassifikation af sår: 3 - Ikke inficeret

Beskrivelse:

Dybt sår med penetration til knogle eller led  

Mål med sårbehandling:

Fjern dødt væv/ hård hud

Sørg for ren sårbund til granulationsvæv

Forebyg/ fjern biofilm

Kontrollér ekssudat

Lokal sårbehandling:

Forsigtighed tilrådes*

Absorberende/ let-klæbende fugtig forbinding 

Polyurethanfilm eller let-klæbende forbinding/ sårkontaktlag

 

Klassifikation af sår: 3 - Inficeret

Beskrivelse:

Dybt sår med tegn på osteomyelitis 

Mål med sårbehandling:

Fjern dødt væv

Reducér bakteriebyrden

Forebyg/ fjern biofilm

Kontrollér ekssudat/ lugt

Lokal sårbehandling:

Forsigtighed tilrådes*

Antimikrobiel forbinding 

Polyurethan film eller let-klæbende forbinding/ sårkontaktlag 

 

* NOTE:Da grad III diabetisk fodsår kan involvere brusk, tilrådes særlig forsigtighed. Nogle produkter (f.eks. Prontosan®) er kontraindiceret til brug på hyalin brusk. Under alle omstændigheder børe der udføres en omhyggelig vurdering af risiko:fordel. 
Beslutninger om produktanvendelse skal ligge hos den ansvarlige læge, og der bør bruges saltvand i stedet for Prontosan® , hvor dette måtte være indiceret.

(1) Wagner FW. The dysvascular foot: a system of diagnosis and treatment. Foot Ankle 1981; 2: 64-122. /  (2) Lavery LA, Armstrong DG, Harkless LB. Classification of diabetic foot wounds. J Foot Ankle Surg 1996; 35: 528-31. / (3) Armstrong DG, Lavery LA, Harkless LB. Validation of a diabetic wound classification system. The contribution of depth, infection, and ischemia to risk of amputation. Diabetes Care 1998; 21(5): 855-9.

 

Relaterede dokumenter (engelske):

Beskrivelse Dokument Link
Quick guide Pressure Ulcers.pdf
pdf (963.6 KB)
DFU Best Practice Guidelines.pdf
pdf (3.2 MB)