DIVEEN® reducerer Stressinkontinens hos kvinder

Hurtig produktfinder

Vælg en kategori eller underkategori

Prontosan sårskyllevæske

Afgørelse fra Lægemiddelstyrelsen

Vi, B. Braun Medical A/S, valgte den 9. marts 2020 at indsende en klage til Lægemiddelstyrelsen over markedsføringen af Microdacyn væske og Microdacyn Hydrogel, blandt andet med den begrundelse, at markedsføringen tilsidesatte reglerne for sammenlignende reklame i forbindelse med negativ omtale af et af vores produkter. Lægemiddelstyrelsen traf afgørelse i sagen den 10. september 2020. Lægemiddelstyrelsen fandt blandt andet, at "reklamen for Microdacyn væske og Microdacyn Hydrogel var i strid med reklamebekendtgørelsens § 2, idet reklamen indeholder en urigtig oplysning om, at Prontosan indeholder 3 gange det tilladte indhold af PHMB, og at reklamen er vildledende, fordi den giver et fejlagtigt indtryk af, at Prontosan er kræftfremkaldende som følge af et for højt indhold af PHMB”. Lægemiddelstyrelsen fastslog desuden, at der i forbindelse med markedsføringen af produkterne blev nævnt en række formål og anvendelsesområder, der ligger uden for det af fabrikanten erklærede formål, samt at markedsføringen på flere punkter var vildledende og usaglig. Link til afgørelserne ligger her nedenfor:

B. Braun Danmark

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille

er du velkommen til at kontakte os på:

Vær opmærksom på, at vi har ingen salg til private