Datasikkerhedspolitik

Hurtig produktfinder

Vælg en kategori eller underkategori

 

B.Braun Medical A/S persondatapolitik

Formålet med B. Braun Medical A/S’ persondatapolitik er at forklare hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysinger, således at der sker en ansvarlig behandling af alle personlige oplysninger vi modtager.

Personlige oplysninger er alle oplysninger, der kan anvendes til at identificere en person, herunder vedkommendes for- og efternavn, ansættelsessted, e-mailadresse og andre kontaktoplysninger.

B. Braun Medical A/S gør brug af personoplysninger for at kunne administrere vores aftaler med kunder, leverandører og andre interessenter.

Vi  indsamler kun de personoplysninger som er nødvendige for at kunne levere en given ydelse.

Oplysningerne indsamles via B Braun Medical A/S’ kontaktformular på hjemmesiden og i forbindelse med direkte kontakt med dig som kunde/leverandør/interessent, med det formål at levere en aftalt ydelse/opfylde en indgået kontrakt.

Dine oplysninger opbevares i den periode behandlingen foregår og i overenstemmelse med eksisterende lovkrav.

Jobansøgninger til opslåede stillinger slettes efter 6 måneder med mindre andet ønskes af ansøger.

Uopfordrede jobansøgninger opbevares ligeledes i 6 måneder, hvis ikke andet er anført af ansøger.

Der gælder for begge typer ansøgninger at der inden opbevaring søges særskilt samtykke fra ansøger til opbevaring.

B. Braun Medical A/S videregiver ikke dine oplyninger til 3. part med henblik på markedsføring.

B. Braun Medical A/S videregiver kun dine personlige oplysninger hvis det kræves ved lovgivning eller hvis der foreligger en retskendelse.

Udover de oplysninger, som du selv afgiver i forbindelse med kontakten med B. Braun Medical A/S anvender hjemmesiden cookies med det formål at analysere besøgsmønste til optimering af hjemmesiden og dens indhold. – se afnittet herom.

B. Braun Medical A/S har sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplyninger mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i  strid med loven om personoplysninger.

Du har altid ret til at få indsigt i hvilke personoplyninger B. Braun Medical A/S har registreret om dig. Du har også altid ret til at rettet og opdateret dine personoplyninger – ligeledes til at få slettet dine personoplyninger, så længe det ikke er i strid med eksisterende lovgivning eller sætter os ude af stand til at overholde indgåede aftaler.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående persondatapolitik, kan du læse mere her https://www.bbraun.com/en/privacy-policy.html eller du kan du kontakte B.Braun Medical på

Telefon: 33 31 31 41 eller e-mail: dataprotection.dk@bbraun.com