Tryksår Forebyggelse og behandling

Hurtig produktfinder

Vælg en kategori eller underkategori

Tryksår (decubitus)

Et tryksår er resultatet af hud- eller vævsbeskadigelse, der opstår, når blodcirkulationen er nedsat på grund af tryk på et bestemt område.

Til at begynde med kan der ses let rødme af det afficerede område (det første tegn på vævsbeskadigelse). Det underliggende væv ødelægges på grund af ringe blodforsyning. Forskellige hudlag, muskler og knogler kan blive påvirket. Områder med særlig risiko er os sacrum, hæle, albuer og skulderblade.

Tryksår kan for det meste undgås ved forebyggende tiltag såsom formaliseret risikovurdering og specifik lindring (trykaflastning, forebyggende hudpleje) ved at minimere risikofaktorerne.

Når der først er udviklet et tryksår, er det vigtigt at lave en koordineret behandlingsplan med henblik på at fremme heling og eliminere alle de nedbrydende faktorer. De basale forudsætninger for sårheling skal imødekommes. De omfatter et rent sår, fungerende cirkulation og tilfredsstillende ernæring både hvad angår kalorier og næringsstoffer sammen med tilstrækkelig væskeindtagelse. Det sidste er ofte et problem hos ældre patienter (som en grundregel bør den daglige væskeindtagelse være 40 ml pr. kg legemsvægt).

Afhængig af omfanget af vævsbeskadigelsen kan tryksår klassificeres i fire stadier:

Stadium 1 
Huden er intakt, men rødmen ikke hvid ved berøring.

Stadium 2
Beskadigelsen involverer epidermis, dermis eller begge. Klinisk fremstår som en hudafskrabning eller en blære. Den omgivende hud kan være rødlig.

Stadium 3
Beskadigelsen strækker sig gennem alle de yderste hudlag, fedtvævet og ned til muskulaturen. Såret fremstår som et dybt krater.   

Stadium 4
Beskadigelsen omfatter ødelæggelse af alle bløde vævsstrukturer samt knogle- og ledstrukturer.

Alle kan udvikle et tryksår, men ældre, sengeliggende, paralyserede og underernærede patienter har en højere risiko.

Identifikation af individer med risiko for tryksår og igangsættelse af forebyggende tiltag er absolut nødvendige skridt til at reducere antallet af tryksår. Den individuelle risiko for at udvikle et tryksår kan fastslås ved hjælp af risikovurderingsværktøjer såsom Braden Skalaen.

Braden Skalaen er en klassifikationsskala sammensat af 6 underskalaer, der vurderer:

 • Sensorisk evne/opfattelsesevne (evnen til at reagere meningsfuldt på trykrelateret ubehag) 
 • Fugtighed (i hvilken grad huden er udsat for fugtighed)
 • Aktivitet (graden af fysisk aktivitet)
 • Mobilitet (evnen til at ændre og kontrollere kropsstilling)
 • Ernæring (normalt fødeindtagelsesmønster)
 • Friktion og forskydning

Det vigtigste aspekt ved forebyggelse og behandling af tryksår er så afgjort trykaflastning. Dette kan bedst opnås ved hyppig stillingsændring og mobilisering af patienten, men også ved hjælp af passende madrasser eller særligt trykreducerende udstyr. Hensigtsmæssig behandling bør omfatte omhyggelig rensning af såret, fjernelse af avitalt væv og et sårmiljø frit for urin og fæces. Sår i stadium 3 og 4 kræver ofte kirurgisk debridering.

Forebyggelse og behandling af tryksår

Klassifikation af ulcera baseret på EPUAP/NPUAP, 20111

Klassifikation af sår: 1

Beskrivelse:
 • Rødme af intakt hud som regel over et knoglefremspring som ikke blegner ved tryk.
 • Misfarvning af huden, varme, ødem, hårdhed eller smerter sammenlignet med tilgrænsende væv kan også være til stede.
Behandlingsmål: 
 • Vedligeholdelse af huden
  Retablering af kapillærfunktionen
Lokal sårbehandling:
 • Støtte til hudens integritet ved hjælp af hyperoxygenerede produkter baseret på fedtsyrer
 • Forebyg skader på huden på grund af friktion eller forskydning ved hjælp af hudbarriereprodukter

Klassifikation af sår: 2 - Ikke-inficerede

Beskrivelse:
 • Delvis tykkelse af huden (blære)
 • Viser sig som et blankt eller tørt overfladisk sår uden afstødt væv eller læsion (læsion tyder på dyb vævsskade)
 • Se efter maceration af huden
Behandlingsmål: 
 • Sørg for en ren sårbund til granulationsvæv
Lokal sårbehandling:
 • Sårrensning: brug antiseptisk sårskyllemiddel og/ eller gel (f.eks. Prontosan® Sårskyllevæske, Prontosan® SårGel, Prontosan® SårGel X2)
 • Overfladisk  & dyb: absorberende/ let-klæbende fugtig forbinding 
 • Hæl sår: absorberende/let-klæbende fugtig hælformet forbinding 
 • Sacrum: absorberende/ let-klæbende fugtig sacrumformet forbinding

Klassifikation af sår: 3 - Ikke-inficerede

Beskrivelse:
 • Vævstab i fuld tykkelse. Subkutant fedt kan være synligt, men knogler, sener og muskulatur er ikke blottet.
 • Der kan være afstødt væv, men det skjuler ikke dybden af vævstabet.
Behandlingsmål: 
 • Fjern nekrotisk væv
 • Sørg for en ren sårbund til granulationsvæv
Lokal sårbehandling:

Klassifikation af sår: 4 - Ikke-inficeret

Beskrivelse:
 • Vævstab i fuld tykkelse med blottet knogle, sener og muskulatur.
 • Der kan være nekrotisk væv eller skorpedannelse. Der er ofte underminering og tunneldannelse.
Behandlingsmål: 
 • Fjern nekrotisk væv
 • Sørg for en ren sårbund til granulationsvæv
Lokal sårbehandling:

Klassifikation af sår: 2 - 4 - Inficeret

Beskrivelse:
 • Tegn og symptomer på infektion såsom misfarvning, hævelse og lugt
Behandlingsmål: 
 • Reducér bakteriebyrden
 • Håndter ekssudat/ lugt
 • Forebyg/ fjern biofilm
 • Sørg for en ren sårbund til granulationsvæv
Lokal sårbehandling:

NOTER:

1. Anbefalet brug i henhold til retninglinierne EPUAP, 2012 se: http://www.epuap.org

2. NOTE: Da stadium IV tryksår kan inddrage blotlagt brusk, er der behov for særlig forsigtighed. Visse produkter (f.eks. Prontosan®) er kontraindiceret til brug på hyaline membraner. I alle tilfælde bør der udføres en omhyggelig vurdering af risiko-fordele. Beslutningen om produktanvendelsen skal ligge hos den ansvarlige læge, og der må anvendes saltvand i stedet for Protosan®, hvor det måttevære indiceret. .  

3. Anvend som sekundær forbinding en passende absorberende/let-klæbende fugtig forbinding i flad og anatomisk form (f.eks. Askina® Heel/Askina®/Askina® DresSil Heel/Askina® DresSil Sacrum)

Relaterede dokumenter (engelsk):

Beskrivelse Dokument Link
Quick guide Pressure Ulcers.pdf
pdf (963.6 KB)