Smertebehandling Ortopædisk kirurgi og traumekirurgi

Hurtig produktfinder

Vælg en kategori eller underkategori

Smertebehandling ved ortopædisk- og traumekirurgi

Det terapeutiske område for ortopædi og traumatologi tager sig af det fulde spektrum af tilfælde strækkende sig fra patienter med en enkelt fraktur til dem, der har multiple skader i bevægeapparatet. Det terapeutiske behandlingsspektrum er bredt, omfattende f.eks. hofte- og knæalloplastikker ved  både traumer og degenerativ artrose, kirurgisk behandling af diskusprolaps, skoliose og alle former for knoglebrud.

Ordination

For effektivt at kunne behandle smerter, samtidig med en reduktion af opioidindtagelsen inklusiv tilhørende bivirkninger, er multimodale strategier for smertebehandling blevet en vigtig del i løbet af den perioperative behandlingsproces af patienter, der får foretaget ortopædisk kirurgi eller traumekirurgi.

Det endelige valg den bedst egnede anæstesi og/eller analgesimetode til den enkelte patient afhænger af patientens specifikke diagnose, tilstand, præference og behandlingsmetoden, der sigtes mod. Ved traumer kan en kombination af metoder til generel anæstesi, der sætter de opererende læger i stand til umiddelbart at reagere på uventede situationer og yderligere opståede komplikationer, være indiceret sammen med (kontinuerlige) postoperative smertebehandlingsteknikker. Elektive operationer især på over- og underekstremiteterne er sandsynligvis meget egnede til regionale anæstesiteknikker i form af neuraxiale metoder og/eller perifere nerveblokader til knæalloplastikker.

Patientadgang

Den valgte anæstesiteknik afgøres af mulighederne for adgang til patienten f.eks. perifere venekatetre egnede til generel anæstesi, adgang til udstyr til neuraxial adgang, der kræves til spinal eller epidural anæstesi, eller udstyr til perifere nerveblokader til plexusanæstesi. Adgang til perifere nerver er mulig via single-shot-kanyler eller katetersystemer, der giver kontinuerlig postoperativ smertebehandling i adskillige dage.

Udover de ovenfor beskrevne adgangsveje er perifer venøs adgang indiceret af hensyn til supplerende infusionsbehandling og for at have en adgangsmulighed i tilfælde af, at der skulle opstå uforudsete nødsituationer.

 

Forberedelse

Forberedelsen afhænger af den valgte anæstesi- og/eller analgesimetode. Sædvanligvis skal man udvælge medicin, de respektive apparater og udstyr (f.eks. ultralydscanner og nervestimulator), der er nødvendige til proceduren. Særlige proceduresæt indeholdende alle de produkter, der er nødvendige for at gennemføre anæstesiproceduren, findes som en praktisk mulighed for at opnå en sikrere og mere effektiv tilrettelæggelse af denne procedure.

 

I tilfælde af, at der ikke er en “ medicinbeholder klar til brug” til rådighed, skal individuel optrækning af medicin til de valgte beholdere til indgift såsom sprøjter og elastomeriske pumper følge de beskrevne forberedelsestrin.

Korrekt lejring af patienten, en forudsætning for en vellykket placering af kanyler til neuraxiale og perifere nerveblokader og katetre, fuldender forberedelsen.

 

Indgift

For at opnå den mest effektive indgift af medicinen til anæstesi og analgesi er det yderst vigtigt at finde det rigtige sted og adgangsvej til patienten.

  • Tilbageløbs-teknologier for perifere venekatetre og spinalnåle
  • Ultralyds-vejledt og EKG-kontrolleret anlæggelse af central vene katetre
  • Loss-of-resistance metode til epidural anæstesi
  • Tredobbelt monitoreringsteknik ved perifere nerveblokader ved hjælp af ultralyd, nervestimulation og injektionstryk
  • TIVA and TCI algoritmer der er inkorporeret i intelligente sprøjtepumper, frembyder effektive løsninger, der medvirker til forebyggelse af fejl ved indførelsen af forskellige analgesi- og anæstesityper.

Udskrivelses procedure

For at sikre tidlig postoperativ mobilisering, som har afgørende indflydelse på patientens resultat og udskrivelse fra hospitalet, er der effektive måder, hvorpå den postoperative smertebehandling kan fortsættes. Når der lægges katetre til kontinuerlige perifere nerveblokader eller infusion i såret, indgiver bærbare elastomeriske pumper til engangsbrug de nødvendige anæstesimidler til patienten også i hjemmeplejen.