Smertebehandling Tredobbelt monitorering

Hurtig produktfinder

Vælg en kategori eller underkategori

Tredobbelt monitorering, en multimodal sikkerhedstilgang til PNB

Perifer nerve blokade (PNB) er en almindeligt anvendt teknik til at skaffe anæstesi til kirurgiske indgreb (f.eks. kirurgi på armen) og invasiv smertekontrol (f.eks. costafractur) under den perioperative proces. Fortløbende forbedringer af den kliniske uddannelse og teknikker i kombination med smarte produkter er hoveddrivkræfterne til at reducere bivirkninger og at øge sikkerheden.

Nerveskade og deraf følgende postoperativ neurologisk dysfunktion (PONS) er en frygtet komplikation ved perifer nerveblokade. Skøn over hyppigheden varierer fra så lidt som 0,18% til så meget som 16% afhængig af stedet for blokadens anlæggelse og den anvendte teknik.1

Størstedelen af de neurologiske symptomer efter nerveblokade er forbigående og varer nogle få timer til dage, men nogle er permanente og kan medføre alvorligt handicap afhængig af graden af den forårsagede nerveskade. 2-4

 

Eskalering af nerve Traumer5

Escalation of Nerve Trauma

Selv om der er størst fokus på patienternes følelsesmæssige lidelser efter en nerveskade og langvarig rehabilitering, er der andre omkostninger forbundet med disse skadelige hændelser. De omfatter omkostningerne ved langvarig indlæggelse og/eller neurologisk kontrol, den følelsesmæssige og økonomiske belastning ved manglende arbejde og den negative indflydelse på patientens livskvalitet i hverdagen. Mange patienter med langvarige nerveskader efter nerveblokader søger med tiden kompensation gennem klage- og retssystemet, hvilket pådrager både patient, behandlere og behandlingssted yderligere udgifter. 

 

For at forebygge forekomsten af de beskrevne neurologiske komplikationer er tolkningen af de forskellige informationer, der er til rådighed ved udførelsen af PNB, af afgørende betydning. Der er fremkommet evidens for, at brugen af objektiv information fra supplerende monitoreringsmodaliteter medvirker til at forebygge neurologiske komplikationer, at det giver grundlag for bedre information til at træffe beslutning om kanylens placering og injektion af lokalanæstetikum. Ultralyd, objektiv monitorering af injektionstrykket og nervestimulation er synergistiske og additive, idet de giver klinikerne supplerende information, så de får det bredest mulige billede.  Rækkefølgen, som er anbefalet af NYSORA ved udførelse af nerveblokader ved hjælp af flere monitorer, er skitseret i nedenstående flowdiagram. 

Under nerveblokadeproceduren kan værdierne, der vises på de tre enkelte monitorer, dokumenteres med klare og objektive værdier, som bringer evidens ind i praksis ved udførelsen af perifere nerveblokader. 

 

Referencer

  1. Sites BD, Taenzer AH, Herrick MD, Gilloon C, Antonakakis J, Richins J, Beach ML: Incidence of local anesthetic systemic toxicity and postoperative neurologic symptoms associated with 12,668 ultrasound-guided nerve blocks: an analysis from a prospective clinical registry. Reg Anesth Pain Med 2012; 37:478–82
  2. Liu SS, YaDeau JT, Shaw PM, Wilfred S, Shetty T, Gordon M: Incidence of unintentional intraneural injection and postoperative neurological complications with ultrasound-guided interscalene and supraclavicular nerve blocks. Anaesthesia 2011; 66:168–74
  3. Bilbao Ares A, Sabaté A, Porteiro L, Ibáñez B, Koo M, Pi A: [Neurological complications associated with ultrasound-guided interscalene and supraclavicular block in elective surgery of the shoulder and arm. Prospective observational study in a university hospital.]. Rev Esp Anestesiol Reanim 2013doi:10.1016/j.redar.2013.02.016
  4. Widmer B, Lustig S, Scholes CJ, Molloy A, Leo SPM, Coolican MRJ, Parker DA: Incidence and severity of complications due to femoral nerve blocks performed for knee surgery. Knee 2013; 20:181–5
  5. Steinfeldt T, Needle trauma and current monitoring, 2015, internal data on file