Smertebehandling Obstetrik

Hurtig produktfinder

Vælg en kategori eller underkategori

Smertebehandling i obstetrikken

“Obstetrisk anæstesi og analgesi er det eneste område inden for anæstesifaget, hvor to patienter behandles samtidig”.
> Mere information

Hver gang en vordende mor får smertebehandling, tager et interdisciplinært team med læger, sygeplejersker og jordemødre sig af to patienters helbredstilstand – moderen og det ufødte barn. Tilfredsstillende smertebehandling inden for obstetrikkens område har undergået fundamentale ændringer ikke alene, hvad angår selve teknikken, men også i forståelsen af risici ved de behandlingsmæssige resultater og oplevelsen af smerter.   

I den perfekte verden ville en sondring mellem naturlig og elektiv fødsel være tilstrækkelig, hvorimod i virkelighedens verden øger uforudsete hændelser risikoen for både moderen og hendes ufødte barn, som potentielt kan føre til en nødsituation. Helbredstilstanden vil i overvejende grad være afgørende for valg af den mest hensigtsmæssige analgesimetode og valget mellem vaginal fødsel og sektio. Desuden spiller faktorer som kulturel baggrund, råd fra eksperter og egne forventninger en vigtig rolle.

Moderne smertebehandling har en holistisk måde at gribe tingene an på, begyndende ved de første veer, dækkende dilatations- og uddrivningsfasen og sluttende med behandlingen af et sår efter kejsersnit. Smarte produktløsninger giver den gravide kvinde mulighed for at føde i den mest afslappede atmosfære med reduceret eller begrænset smerte.  

 

 

Ordination

Der skal træffes en beslutning vedrørende en hensigtsmæssig adgang til anæstesi og analgesi baseret på den kliniske situation, planlagte procedure sammen med patientens tilstand og præferencer.

Patientadgang

Patientadgangen til anæstesi og analgetisk behandling inden for obstetrikken afhænger af den valgte metode: Neuraxiale adgange kræver tilgang til vertebralkanalen i det relevante lag (epidural- eller subaraknoidalrummet), hvorimod det ved generel anæstesi ved anvendelse af TIVA (total intravenøs anæstesi) er obligatorisk med en venøs adgang.

I tillæg til adgangsvejene er en perifer venøs adgang indiceret for at kunne håndtere en supplerende infusionsbehandling og til behandling af potentielt opståede nødsituationer.

 

Forberedelse

Som forberedelse til proceduren er korrekt lejring af patienten en forudsætning for en vellykket anlæggelse af neuraxiale kanyler og katetre. Specielle proceduresæt indeholdende alle de nødvendige produkter til udførelse af anæstesiproceduren – fra afdækning over desinfektionsmiddel til kanyle, kateter, forbindelsesstykke og forbinding – giver mulighed for at organisere tingene sikkert og effektivt.    Kontinuerlig infusion, der almindeligvis leveres af hospitalsapoteket eller klargøres på afdelingen f.eks. med en forud fyldt elastomerisk pumpe, kan anvendes som passende behandling fra begyndelsen af veerne til udskrivelsen.

 

Indgift

Indgivelsen af anæstesi og analgesi afhænger i stor udstrækning af den valgte adgang: Neuraxiale metoder kræver injektion af lokalanæstetikum gennem den korrekt placerede kanyle eller kateter enten som single-shot, intermitterende bolus eller kontinuerlig infusionsteknik. Håndtering af nødstilfælde med TIVA som anæstesiteknik ved hjælp af intelligente pumper og algoritmer til målrettet infusion (Target Controlled ) gør indgiften sikrere og let.

Udskrivelsesprocedure

Efter fødslen vil kvinder gerne passe deres nyfødte. Dette bør ikke hindres af utilstrækkelig postoperativ smertebehandling især efter sektio. Multimodal smertebehandling i kombination med nye teknikker såsom kontinuerlig sårinfusion og perifere nerveblokader (TAP-blokade) øges niveauet for velvære under bedringen.