Hudproblemer omkring stomien

Hurtig produktfinder

Vælg en kategori eller underkategori

Forståelse for hudproblemer omkring stomien

Hudkomplikationer omkring en stomi er almindelige og kræver speciel behandling

Komplikationer i forbindelse med en stomi kan være kirurgiske eller dermatologiske. Dermatologiske komplikationer er almindelige og medfører en lang række symptomer, der forekommer hos 45% af patienterne, hudproblemer har en betydelig og negativ indvirkning på de stomiopereredes livskvalitet. Når stomiopererede går til stomisygeplejerksen hnadler mere 1/3 af besøgende om problemer med huden omkring stomien. 

Den omgivende hud kræver derfor omhyggelig pleje for at kunne bevare sin sundhed og undgå dermatologiske komplikationer. Sund hud omkring stomien er vigtig for at sikre en god fastklæbning af stomibandagen, så risikoen for lækage og yderligere beskadigelse af huden minimeres, så der ikke opstår en ond cirkel med beskadigelse af huden og lækage til følge.

Det væsentligste element i hudplejen er forebyggende tiltag den bedste måde at håndtere hudproblemer på er i første række at forebygge dem. Iværksættelse af forebyggelesstrategier og grundig oplæring af nyopererede med stomi er afgørende. Identifikation af risikofaktorer kan være med til at optimere plejen.

 

 

TBALEAUALIGN

Holistic vurdering

  • Udfør en fuldstændig holistisk vurdering af patienten omfattende en fuld sygehistorie, diagnose, der kræver stomi, mobilitetsstatus, ledsagende sygdomme, sygehistorie angående hudproblemer og alle indgreb/behandlinger, der allerede er foretaget.
  • Udfør inspektion og objektiv undersøgelse af stomien og den omgivende hud omfattende det generelle udseende, hudens integritet, tilstedeværelse og fordeling af hår; sammenlign huden omkring stomien med den tilgrænsende hud på abdomen og se efter ændringer 
  • Vurdér den stomiopereredes aktuelle stomibandage og mulige indvirkning på huden. Overvej at skifte til anden bandager om nødvendigt, og anvend passende hjælpemidler til beskyttelse af huden.
  • Instruér den stomiopererede i hygiejne og i at sætte posen på og at fjerne den. Giv information og støtte til egen pleje og igangværende behandling.

Værktøjer til vurdering af stomiomgivelserne 

Der findes flere værktøjer til vurdering af hudens tilstand omkring stomien. Vurderingsværktøjerne kan medvirke til at lette dokumentationen, følge patientens tilstand og vurdere resultaterne. To af disse vurderingsværktøjer er beskrevet nedenfor.

SACS Instrument (Studio Alterazioni Cutanee Stomali or Study on Peristomal Skin Lesions)7

Scoringssystem baseret på to elementer:

■ Beskrivelse af skaden: sværhedsgrad og dybde af vævsskaden (L). Typen af skade bliver derefter underinddelt i fire typer: hyperæmisk; erosiv; ulcerøs (med eller uden avitalt væv); prolifererende.

■ Topografi: lokalisation af såret omkring stomien (T).

 

DET score system (Discoloration, Erosion, Tissue overgrowth)8

Værktøj til vurdering af omfanget og sværhedsgraden af hudforandringer omkring stomien for så vidt angår:

■ D - Dyskolorering (misfarvning)

■ E - Erosion (underminering)

■ T - Tissue overgrowth (overvækst af væv)