Aesculap Division

Hurtig produktfinder

Vælg en kategori eller underkategori

Dirch Passers Allé 27, 3.sal
2000 Frederiksberg
Danmark
Spine og neurokirurgi
Dirch Passers Allé 27, 3.sal
2000 Frederiksberg
Danmark
Lars Frank
Produktspecialist - Rygkirurgi
Ansvarlig for rygkirurgi i hele landet
Dirch Passers Allé 27, 3.sal
2000 Frederiksberg
Danmark
Niro Niromand
Business Development Manager
Dirch Passers Allé 27, 3.sal
2000 Frederiksberg
Danmark
Ansvarlig for kirurgiprodukter på OUH og SAM projekter i hele Danmark
Dirch Passers Allé 27, 3.sal
2000 Frederiksberg
Danmark
Martin Svendsen
Produktspecialist - Kirurgiske instrumenter & containere
Ansvarlig for kirurgiprodukter i Region Hovedstaden og Sjælland
Dirch Passers Allé 27, 3.sal
2000 Frederiksberg
Danmark
Anne Uhrenholt
Produktspecialist for kirurgiske instrumenter og containere
Ansvarlig for kirurgiprodukter i Region Midt- og Nordjylland
Dirch Passers Allé 27, 3.sal
2000 Frederiksberg
Danmark
Anne Mette Johannsen
Produktspecialist for laparoskopiske instrumenter og produktchef for Closure Technology og veneporte
Ansvarlig for laparoskopi i Region Midt- og Nordjylland, samt veneporte i hele Danmark
Dirch Passers Allé 27, 3.sal
2000 Frederiksberg
Danmark
Lars Andersen
Produktspecialist Closure Technology
Ansvarlig for Closure Technology i Region Syddanmark, Midt- og Nordjylland
Dirch Passers Allé 27, 3.sal
2000 Frederiksberg
Danmark
Lene Dyrby Christensen
Intern Salgs- og Marketingkonsulent
Dirch Passers Allé 27, 3.sal
2000 Frederiksberg
Danmark