Ernæringsterapi Kronisk dialyse

Hurtig produktfinder

Vælg en kategori eller underkategori

Ernæringsbehandling til patienter i kronisk dialyse

Blandt patienter i kronisk hæmodialyse udviser 20-30% symptomer på malnutrition. 5-10% af patienterne frembyder allerede alvorlig malnutrition især protein energi malnutrition. Disse virkninger er resultat af en række underliggende tilstande, først og fremmest, men ikke udelukkende på grund af reduceret kostindtagelse på grund af diætetiske restriktioner og anoreksi eller f.eks. tab af næringsstoffer under dialyse. Imidlertid kan også specifikke metaboliske forandringer såsom dialyseinduceret katabolisme, perifer insulinresistens, hyperparathyreoidisme og metabolisk acidose føre til malnutrition. Malnutrition kan øge morbiditet og mortalitet og kan i høj grad reducere livskvaliteten. Ved ernæring direkte under dialyseproceduren kan der opnås ekstra terapeutiske fordele uden yderligere tidsforbrug.

Ordination

Retningslinierne anbefaler brug af parenteral ernæring under dialyse til patienter med malnutrition, hvis adækvat oral eller enteral ernæring ikke har været mulig, og en række yderligere kriterier er opfyldt. Screeningsværktøjer som f.eks. ”Subjective Global Assessment” (SGA) er til rådighed for at strukturere beslutningstagningen.

Patientadgang

Patienter med behov for kronisk hæmodialyse har typisk en arterio-venøs shunt for at kunne etablere en passende blodgennemstrømning. Alternativt anvendes dialysekatetre som f.eks. Shaldon’s. Til ikke akut syge malnutrierede hæmodialysepatienter infunderes parenteral ernæring i den venøse slange under dialysen.

Forberedelse

Forberedelsen afhænger i stor udstrækning af valg af ernæringsregime, hvorvidt et blandingsklart produkt eller et sammensat regime skal anvendes. Supplerende injektion af vitaminer og sporstoffer kan være nødvendige. Udføres selvfølgelig med: grundig desinfektion af udstyr og korrekt fyldning af infusionssættet er yderst vigtigt.   

Indgift

Optimalt gives ernæring under dialyse via en volumetrisk infusionspumpe som f.eks. Infusomat® Space tilsluttet via et luer lock udstyr til den venøse side af dialyseapparatet.