Ernæringsbehandling

Hurtig produktfinder

Vælg en kategori eller underkategori

Ernæringsbehandling er af central betydning for vore muligheder for at behandle sygdomme i almindelighed, infektioner, kirurgiske tilstande og traumer i særdeleshed. Formålet med ernæringsbehandling er at opretholde eller bedre ernæringstilstanden ved at undgå malnutrition og behandle denne, at bevare vævsmassen og fungerende plasmaproteindepoter samt at forebygge makro- og mikroernæringsdeficit. 
Støtte til ernæring kan gives enten oralt (orale ernæringstilskud) eller via ernæringssonde (enteral, ernæring) eller, når mave-tarmkanalen ikke kan bruges via et intravenøst kateter, som bliver lagt direkte i en vene (parenteral ernæring).

Den endelige type ernæringsbehandling afhænger i høj grad af patientens tilstand, sygdom og behov. F. eks. vil patienter på en intensiv afdeling ofte have behov, der er forskellige fra patienter i anti-cancerbehandling, eller patienter i kronisk dialyse, der atter vil have et andet ernæringsbehov.

Procedurer ved ernæringsterapi

Området for ernæringsterapi omfatter al slags ernæringsstøtte fra tilsætninger til normale orale diæter til patienter, der ikke spiser, eller som ikke er i stand til at spise tilstrækkeligt, og til total parenteral ernæring af patienter, der er ude af stand til at dække deres ernæringsbehov ved oral eller enteral ernæring. Kroppens reserver kan normalt klare korte fasteperioder, men hos allerede fejlernærede patienter eller patienter med risiko for malnutrition vil selv korte perioder uden adækvat ernæring udgøre en yderligere fare, som kan føre til et negativt klinisk resultat med øget morbiditet og mortalitet. Afhængig af populationen vil ca. 20-50% af hospitaliserede patienter frembyde en ernæringsmangeltilstand og vil derfor behøve ernæringsterapi. Overordnet set findes der to forskellige fremgangsmåder: anvendelse af mave-tarmkanalen, der derfor betegnes som enteral ernæring og den anden, der går uden om mave-tarmkanalen, og derfor betegnes som parenteral ernæring. 

Den endelige type ernæringsbehandling er i høj grad afhængig af patientens tilstand, sygdom og behov. F.eks. har patienter på intensiv afdeling behov, der er forskellige fra dem, som forbrændte patienter måtte have, og patienter i anti-cancerbehandling eller kronisk dialyse har atter andre ernæringsbehov.

 

Ordination

Der findes værktøj til systematisk screening af patienter med henblik på at vurdere, om de lider af malnutrition eller ej. Afhængig af screeningsresultatet vil lægen tage stilling til en passende ernæringsstøtte og indgiftsvej. På denne baggrund ordineres ernæringsregimet.

Patientadgang

For at kunne indgive ernæringsopløsningen skal der etableres en adgang til patienten. Adgangstypen afhænger af typen af ernæringsstøtte og patientens tilstand: Til enteral ernæring kan der lægges en ventrikelsonde gennem næsen, eller det kan være nødvendigt med perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG). Til parenteral ernæring kan et perifert venekateter, et centralt venekateter eller et implanteret kateter (f.eks. Hickman kateter) være hensigtsmæssige valg.

Forberedelse

Mange enterale ernæringsopløsninger findes som produkter klar til brug som drikke- eller sondeernæring. Parenterale ernæringsopløsninger findes i poser klar til at blande i form af 2- eller 3-kammerposer. Der skal kun tilsættes vitaminer og sporstoffer. Nogle patienter kan have behov for individuelt sammensat i.v. ernæring. Disse tilsætninger kan tilberedes af apoteket eller en kommerciel blandeservice.

Indgift

Overførelsen af ernæringsopløsningen fra pose til patientindgangen kræver, bortset fra drikkeprodukter, samlede systemer af medicinsk udstyr.
B. Braun hjælper dig med at sætte dine systemer sikkert op sørger for modeller, der forebygger medicineringsfejl. Sikre og specielle engangsprodukter forhindrer forkert sammenkobling mellem enterale og intravenøse slanger. Space GlucoseControl sørger for sikre og pålidelige glukoseniveauer hos kritisk syge patienter.

Udskrivelsesprocedure

Når behandlingen af patienten på hospitalet er afsluttet, kan patienterne være nødt til at fortsætte med ernæringssupplement, f.eks. onkologiske patienter eller patienter med kort tarm. Udskrivningsprocedurerne støtter optimal kontinuerlig bistand og overgang til hjemmesygepleje, samt oplæring af behandlerne.
I løbet af bedringsprocessen overføres patienten fra intensiv afd. til almindelig sengeafd. og udskrives til slut fra hospitalet til hjemmet. Nogle patienter behøver dog yderligere ernæringsstøtte efter udskrivelsen. I dette tilfælde sikrer B. Braun udskrivelsesprocedure, en glat overgang og overlevering fra hospitalet til hjemmesygeplejen.