Ernæringsterapi Onkologi

Hurtig produktfinder

Vælg en kategori eller underkategori

Ernæringsterapi til onkologiske patienter

Malnutrition ses ofte blandt cancerpatienter: For det første medfører mange maligne tumorer kakeksi, et tæringssyndrom med metaboliske forstyrrelser. For det andet begrænses fødeindtagelse ofte af behandlingsbivirkninger som subakutte/kroniske stråleforandringer af tarmen, kvalme og opkastning fremkaldt af kemoterapi eller ulcera i mundslimhinden. Malnutrition hos cancerpatienter er blevet sat i forbindelse med øget morbiditet og mortalitet samt reduceret behandlingsrespons. Da indvirkningen af cancerkakeksi er betydelig på behandlingsresultater og sundhedsvæsenets ressourcer, er det vigtigt at identificere patienter med risiko for malnutrition. Tidlige modforanstaltninger, der tilsigter at rette op på kakeksien eller i det mindste at standse udviklingen af malnutrition, anses for at være vigtige, og ernæringsstøtte og parenteral ernæring kan være indikeret.

 

Ordination

Med henblik på tidsnok at påbegynde adækvat ernæringsterapi anbefaler lægevidenskabelige selskaber rutinemæssig screening af cancerpatienter. Afhængig af patientens fysiske tilstand er enteral ernæring enten ved oralt supplement eller ved sondeernæring den foretrukne ernæringsvej, når det er muligt. Parenteral ernæring giver mulighed for at øge eller sikre indtagelsen af næringsstoffer til patienter, hvor fødeindtagelsen er utilstrækkelig, og enteral ernæring ikke er gennemførlig, er kontraindiceret eller ikke accepteret af patienten.

Patientadgang

Så længe oral ernæring er tilstrækkelig, kræves der ikke yderligere adgang. Der findes ernæringssonder til placering i ventriklen eller duodenum til indgift af ernæring til enteral ernæringsstøtte. Når parenteral ernæring er nødvendig, vil mange onkologiske patienter, der får kemoterapi, have et implanteret intravenøst katetersystem (port eller Hickman kateter), som også kan anvendes til ernæring.

Forberedelse

Behovet for forberedelse afhænger i stor udstrækning af den behandlende læges afgørelse og tilgængeligheden af ernæringsservice på et givet hospital. Oral drikke- og sondeernæring er let tilgængelig uden behov for yderligere forberedelsestrin. Med hensyn til parenteral ernæring findes der blandingsklare flerkammer-poser, som eventuelt behøver yderligere tilsætning af vitaminer og sporstoffer. Hvis der findes en blandeservice, kan der ordineres patientspecifikke ernæringsregimer, som efterfølgende tilberedes på et dertil udstyret apotek.

Indgift

Valget af ernæringsvejen er afgørende for indgiften: Til enteral sondeernæring anbefales det kraftigt at anvende udstyr som katetre og samlemuffer med ”EN fit system”, da dette ikke er kompatibelt med i.v. eller intrathekale slanger og således forhindrer utilsigtede fejltagelser med potentielt fatalt udfald. Desuden sikrer infusionspumper med specielle sæt til enterale og/eller parenterale ernæringsopløsninger en korrekt og sikker indgift.

Udskrivelsesprodurer

Når behandlingen af patientens cancer er afsluttet på hospitalet, kan patienten stadig have behov for yderligere ernæringsstøtte hjemme. Udskrivelsesprocedurerne støtter optimal fortsat støtte og overgang til hjemmesygepleje.