Ernæringsterapi Intensiv behandling

Hurtig produktfinder

Vælg en kategori eller underkategori

Ernæringsterapi til intensive patieneter

Ernæring af kritisk syge patienter er stadig i dag en udfordring med individuelt forskellige behov hos en heterogen patientgruppe baseret på underliggende sygdomme. Enteral ernæring har vist sig at være den optimale metode også til denne patientgruppe, men der er dog ofte begrænsninger med hensyn til sikker anvendelse af denne metode og til at nå de kaloriemæssige mål. Dette er af særlig vigtighed for at patienterne kan få tilstrækkelige mængder energi og næringsstoffer til støtte for helbredelsen. Anvendelse af parenteral ernæring er klogt for optimalt at kunne supplere patientbehovene i tillæg til enteral ernæring eller som total parenteral ernæring i tilfælde af, at enteral ernæring er kontraindiceret eller umulig.  

Ordination

Et dækkende ernæringsregime besluttes på basis af patientkarakteristika og behov. Desuden skal retningslinier på det enkelte hospital tages i betragtning. Hvis der er behov for parenteral ernæring, har tilsætning til lipidemulsioner af omega-3-fedtsyrer fra fiskeolie så som eicosapentaensyre (EPA, C20:5 [omega-3]) og docosahexaensyre (DHA, C22:6 [omega-3]) påviselige virkninger på cellemembraner og inflammatoriske processer. Lipidemulsioner, der er beriget med omega-3-fedtsyrer kan sandsynligvis reducere længden af et hospitalsophold for kritisk syge patienter.

Patientadgang

Brug af mave-tarmkanalen er trods ventrikelatoni mulig med ernæringssonder i jejunum, der senere kan få ændret beliggenheden til et mere proksimalt niveau. Kritisk syge patienter har ofte multi-lumen centralvenøse katetre til monitorering af ustabile situationer og til indgift af i.v. lægemidler. Disse katetre kan også anvendes til parenteral ernæring især ved opløsninger med højere osmolaritet.

Forberedelse

Behovet for forberedelse afhænger i stor udstrækning af den behandlende læges afgørelse og tilgængeligheden af ernæringsservice på et givet hospital. Oral drikke- og sondeernæring findes som produkter, der er klar til brug. Almindeligvis er det ikke nødvendigt med yderligere forberedelse. Med hensyn til parenteral ernæring findes der blandingsklare flerkammer-poser, der bør tilføres vitaminer og sporstoffer. Nogle patienter kan have behov for individuelt sammensat i.v. ernæring. Disse tilsætninger kan foretages af et apotek eller en industriel blandeservice.

Indgift

Valget af ernæringsvejen er afgørende for indgiften: Til enteral sondeernæring anbefales det kraftigt at anvende specielt EN sikkerheds-engangsudstyr, da dette ikke er kompatibelt med i.v. slanger og således forhindrer fejltilkobling. Desuden sikrer infusionspumper med specielle sæt til enteral og/eller parenteral ernæringsopløsninger korrekt og sikker indgift. Hos patienter med stressbetinget hyperglykæmi vil systemer til styring af glukose medvirke til kontrol af blodglukoseniveauet med henblik på at forebygge både hyper- og hypoglykæmi og således betyde reduceret morbiditet og mortalitet.

Udskrivelsesprocedurer

Ved bedring udskrives patienten fra intensiv afdeling og patienten overføres til almindelig sengeafdeling og senere til hjemmet. Udskrivelsesprocedurerne sikrer optimal kontinuerlig støtte og overgang til hjemmesygepleje. Den bygger bro over overgangen mellem hospitalsbehandling og behandling i hjemmet.