B. Braun Space Glucose kontrol

Hurtig produktfinder

Vælg en kategori eller underkategori

Blod glucose management

Blood Glucose Control - TextImage1

"Get in touch with the future"

B. Braun Space GlucoseControl skaber pålidelig styring af blodglukose hos kritisk syge voksne og pædiatriske patienter (i alderen ≥ 2 år) med en betydeligt reduceret risiko for hyper- og hypoglykæmi. Med sin intelligente doseringsalgoritme integrerer B. Braun Space GlucoseControl enteral og parenteral ernæring, bestemmer insulindoseringen nøjagtigt samt det næste prøvetagningstidspunkt – og medvirker til en let kontrol af komplekse arbejdsprocesser med færrest mulige episoder med hyperglykæmi, hypoglykæmi og variation af blodglukose for  dermed at bedre behandlingsresultatet. 

Space Glucose Control Text Image

Risici for hyper- og hypoglykæmi ved klinisk ernæringsterapi:

 1. Medicineringsfejl: Standsning af infusionen med ernæring/kulhydrat uden at standse insulininfusionen er en almindelig medicineringsfejl på intensiv afdeling.
 2. Tidspunktet for den næste blodglukoseprøve bliver ofte glemt på grund af stress og arbejdsbelastning, hvilket kan føre til alvorlig hypoglykæmi eller variation i blodglukose.
 3. Fejlskrivning eller forkert satte decimaler er en almindelig fejlkilde, der sætter patienten i høj risiko for uhensigtsmæssig insulindosering.
 4. Dokumentation af ernæringsdata og insulinbehandling er tidkrævende og kan medføre fejlagtige notater.
Space Glucose Control Wavediagramm
B. Braun Space GlucoseControl (SGC) has been developed in a 3-step approach. Clinical studies have been performed in four intensive care units and different patient populations across Europe to test the algorithm. The results of this multicenter clinical trial: Panel 1: Standard glucose control Panel 2: B. Braun Space GlucoseControl

Sikkerhedsegenskaber:

 1. SGC giver en alarm om at kontrollere insulin, så snart ernæringsinfusionshastigheden ændres eller stoppes
 2. SGC giver automatisk en alarm kort før og på det beregnede næste prøvetagningstidspunkt
 3. SGC kontrollerer indgangsvariable såsom glukoseværdier for validitet:
  Et integreret overvågningssystem for insulindosering og måleintervaller sikrer pålidelige resultater for at kunne forhindre hypo- og hyperglykæmi.
 4. SGC rapporteringsværktøj sikrer, at alle ernærings- og insulindata registreres:
 • tiden for indgift
 • kulhydratindgift
 • blodglukoseværdier
 • total indgivet insulindosis
 • tid til opnåelse af mål