Infusion Therapy Anti-Emetics

Hurtig produktfinder

Vælg en kategori eller underkategori

Infusionsbehandling med antiemetika

Visse medicinske tilstande eller medicinske behandlinger er kendt for at give kvalme og opkastning som bivirkninger. F.eks. lider patienter, der har fået generel anæstesi, ofte af postoperativ kvalme og opkastning, såkaldt PONV. Ligeledes får patienter, der får kemoterapi som anticancer behandling, ofte ledsagende kvalme og opkastning, såkaldt CINV (chemotherapy-induced nausea and vomiting) eller strålebehandlingsfremkaldt kvalme og opkastning, såkaldt RINV. Kvalme og opkastning af denne art kan være pinefuld, men kan også føre til alvorlige komplikationer som f.eks. metaboliske forstyrrelser, rifter i esofagus eller sårruptur osv. Antiemetisk behandling sigter mod at reducere eller forhindre kvalme og opkastning som PONV og CINV ved hjælp af i.v. indgift af antiemetiske lægemidler.  

 

Ordination

Afhængig af et givet kemoterapeutikums risikoklassifikation i forhold til kvalmefremkaldelse anbefaler internationale retningslinier stærkt en indledende kombination af et antiemetikum sammen med behandlingsregimet. 5-HT3 receptorantagonister som f.eks. ondansetron eller granisetron hører til blandt de mest effektive profylaktiske stoffer. Risikoen for PONV stiger med antallet af risikofaktorer for hver enkelt patient, og scoringssystemer til vurdering og den respektive brug af antiemetika har vist sig at kunne reducere den institutionelle forekomst af PONV betydeligt.

Patientadgang

5-HT3-receptorantagonister som ondansetron eller granisetron kan gives som i.v. injektion eller langsom infusion enten ved hjælp af et perifert venekateter eller en kanyle og sprøjte. Ondansetron kan også gives som intramuskulær injektion.

Forberedelse

Begge antiemetika kommer som opløsning i glasampul eller miniplasco og skal trækkes op. Fortynding er valgfri. Typiske risici kan således forekomme ved lægemiddeltilberedning herunder stikskader, kontaminering med glaspartikler (hvis ampulversionen anvendes) og uforligelighed med opløsningerne til fortynding, og skal tages i betragtning, både hvad angår håndtering og for valg af passende udstyr.

Indgift

Afhængig af indgiftsmåden enten som injektion eller langsom infusion, skal ondansetron eller granisetron overføres til enten en sprøjte eller infusionsbeholder med en bæreopløsning. Hvis det gives som langsom infusion sammen med kemoterapi eller anæstesi, kan infusionsslangen tages med i infusionssystemet ved hjælp af en manifold eller 3-vejshane.