Infusionsterapi med krav om ekspertise

Hurtig produktfinder

Vælg en kategori eller underkategori

Intravenøse infusionsløsninger

Infusionsterapiområdet indebærer behandling af en patient med intravenøst indgivne infusionsopløsninger med henblik på at muliggøre patientens helbredelse eller bedring af sygdommen. Afhængig af den underliggende sygdom kan opløsningen rumme et passende lægemiddel. 

Dette definerer den endelige behandling: F.eks. sigter væsketerapi mod at infundere større volumina af vand og passende elektrolytter i patienter til behandling af volumendepletering som f.eks. større blødning, dehydrering eller shock. Et andet eksempel kunne være antiinfektiøs behandling ved infusion af opløsninger indeholdende antibiotika og svampemidler, hvilket betyder behandling af en patient, der lider af en infektion med bakterier eller svampe.

 

 

Kliniske procedurer ved infusionsterapi

Med henblik på at anvende den rigtige behandling til at korrigere patientens tilstand på det rigtige tidspunkt og det rigtige sted og med den rigtige dosering og volumen, skal der derfor tages en række trin. Ofte er der forskellige ansvar involveret, og særlige aspekter kræver speciel opmærksomhed og handling. For at sikre optimal effektivitet og sikkerhed i løbet af sådanne handlingsforløb, har det vist sig gavnligt at tage hele processen med alle relevante skridt i betragtning. Med hensyn til infusionsterapi er proceduretrinnene som følger:

Ordination

Lægen beslutter for hver enkelt patient den passende behandling og medicinering og giver den respektive ordination.
B. Braun tilbyder en lang række receptpligtige lægemidler til i.v. anvendelse samt software til at lette ordination samt kontrol af forligelighed. Vore lægemidler kommer i nye beholdere, der også har gjort os til pionerer inden for semi-rigide beholdere og brugsklare lægemidler. 

Patientadgang

For at kunne give medicinen skal der etableres en adgang til patienten. I de fleste tilfælde vil dette være et perifert i.v. kateter, men det kan også være et centralt kateter eller en implanteret port.
B. Braun har som opfinder af “Braunüle” været banebrydende fornyere af perifere i.v. katetre såvel som sikkerheds i.v. katetre. I dag tilbyder vi alle varianter i en alsidig række af sæt til venøs og arteriel adgang samt kanyler til en sikker adgang både perifert og centralt.

Forberedelse

Mange i.v. lægemidler findes ikke klare til brug, men skal fortyndes, trækkes op i sprøjter eller blandes inden indgift.
B. Braun tilbyder en bred portefølje af produkter beregnet til i.v. forberedelse inden for alle områder af infusionstilberedning. De alsidige blandingsanordninger stiller sikkerhed i første række. 

Indgift

Overførelse af lægemidlet til patienten kræver infusionssystemer, der er konstrueret af medicinsk udstyr fra enkel til kompliceret form. Disse systemer skal sættes op, forbindes og endelig fyldes i henhold til den planlagte behandling.
B. Braun er din partner inden for alle tænkelige indgiftsveje, hvad enten det er ved tyngdekraft, volumetriske eller sprøjtepumper. Sikkerheden sættes altid i første række, og enkeltdelene i B. Braun infusionssæt bidrager til et sikkert og samordnet infusionssystem – fra i.v. sæt over i.v. slanger, filtre til ventiler og injektionsporte.

Udskrivelsesprocedurer

Når patientbehandlingen på hospitalet er afsluttet, skal patienterne eventuelt fortsætte med i.v. lægemidler eller ernæring, f.eks. parenteral ernæring eller smertebehandling. Modeller for udskrivningsprocedurer støtter en optimal kontinuerlig bistand og overgangen fra hospitalsbehandling til hjemmesygepleje.
B. Braun er med sin omfattende erfaring inden for alle områder af sundhedssektoren fra hospital til ambulant regi, den perfekte partner til styring af samspillet inden for infusionsterapi. 

Kontakt

Dirch Passers Allé 27, 3.sal
2000 Frederiksberg
Danmark