Infusionsterapi Anti-Infectiva

Hurtig produktfinder

Vælg en kategori eller underkategori

Infusionsbehandling med anti-infektiøs medicin

Hovedparten af humane infektioner forårsages af smitsomme mikroorganismer såsom bakterier, virus og svampe. Infektioner kan smitte via luften, via dråber som f.eks. under hoste eller via kontakt med ikke sterile overflader. Ved infusionsterapi er der altid risiko for kontamination med smitsomme mikroorganismer. Hygiejnisk håndtering og hensigtsmæssige standarder er således vigtige. Der kræves særlig opmærksomhed ved infektioner pådraget under hospitalsophold og deres behandling, da de kan være forårsaget af meget behandlingsresistente bakterier. Disse iatrogene infektioner har en tendens til at være vanskelige at kurere og kan resultere i alvorlig risiko for patienten og medføre langvarigt hospitalsophold. Ikke alle antibiotika er virksomme mod alle bakterier. Der findes således en lang række antibiotikaklasser, der er virksomme mod forskellige mikroorganismer, og hver enkelt bør udvælges med omhu.

 

Ordination

Beslutningen om et passende antibiotikum bør omfatte sandsynligheden for typen mikroorganisme og valg af det respektive lægemiddel, såkaldt kalkuleret antibiotikabehandling. Så snart den sygdomsfremkaldende mikroorganisme er blevet fastslået i laboratoriet, kan det blive nødvendigt at tilråde en ændring af lægemiddel.

Patientadgang

Højaktive antibiotika kan findes udelukkende som i.v. midler, eller patienten kan være for syg til at tage oral medicin. Antibiotika må derfor i mange tilfælde gives intravenøst, og det kræver en passende adgang. I de fleste tilfælde vil en perifer adgang være tilstrækkelig.

Forberedelse

Hvis det valgte antiinfektiøse stof findes som værende “klar til brug”, kræves der ingen yderligere trin til forberedelse. I alle andre tilfælde kommer de antiinfektiøse substanser som lyofilisat (frysetørret), som skal rekonstitueres enten med Aqua ad Inijectabilia, normalt saltvand eller glukose 5%. Antiinfektiøse stoffer bør ikke spildes, og aerosoler bør ikke indåndes af sundhedspersonale, da det kan medføre uønskede helbredsproblemer.

Indgift

Så snart det antiinfektiøse lægemiddel er ordentligt opløst og klart i infusionsbeholderen, skal der indføres et infusionssæt i infusionsbeholderen og sættet skal fyldes. Afhængig af den samlede infusionsbehandling, som patienten skal have, kan det kobles direkte til patientindgangen eller til en manifold eller 3-vejshane.

Udskrivelsesprocedurer

Når hospitalsbehandlingen af patienten er færdig, kan det være, at patienten skal fortsætte med i.v. medicin f.eks. smertebehandling. Udskrivningsprocedurerne støtter optimal kontinuerlig bistand og overgang til hjemmesygepleje.